Edese GC Papendal - Competitie 2022

Beste gasten,

Binnenkort hebben wij het genoegen u weer te mogen begroeten voor de  NGF competitie 2022. U bent natuurlijk van harte welkom en we zien ernaar uit eindelijk weer met elkaar een volledige competitie te draaien. Kom genieten van onze prachtige baan en van onze gastvrijheid.

Hieronder informeren wij u nader over de gang van zaken rond het competitiespelen op de Edese Golfclub Papendal.

Voorspelen

Spelers van bezoekende teams kunnen in de 2 weken voorafgaand aan de speeldatum op enigszins beperkte tijden, maar wel van maandag t/m zondag een starttijd boeken tegen betaling van het introductietarief van € 40,00 p.p.

Hiervan kan worden afgeweken, wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen van de competitiecoördinator waarin staat dat er op basis van wederkerigheid een andere regeling voor voorspelen gehanteerd kan worden.

Reserveren

Wij verzoeken u vriendelijk telefonisch starttijden via ons secretariaat te boeken via 026-4821985, maximaal 3 weken van tevoren.

Per team geldt een maximum van 6 spelers. Iedere speler dient zijn/haar NGF-pasje (digitaal) mee te nemen en op verzoek direct te tonen.

De competitiedag

Voor informatie over ontvangst en lunch op de competitiedag kan de captain contact opnemen met de captain van het ontvangende team; het diner wordt meestal geregeld tijdens de speeldag zelf. Eventueel kan vooraf ook contact worden opgenomen met de Hofmeester.

Onze golfclub en het restaurant zijn op de competitiedagen vanaf 08.00 uur geopend.

Via uw eigen competitiecoördinator hebt u inmiddels al de gegevens ontvangen over onze captains, zodat u voor nadere afspraken op de speeldag weet met wie u contact kunt opnemen.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens Edese Golfclub Papendal

Competitiecoõrdinator

Marie-Thérèse Swart

Competitie